Denne gruppen arbeider for å tilrettelegge og ta vare på de tusenvis av publikummerne som ønsker å følge skifesten fra marka. En annen viktig oppgave er å holde marka ren og fri for søppel.

De frivillige i seksjonen snakker med og følger opp de nærmere 50 000 publikummerne som skaper liv langs løypa under mesterskapet. Vi trenger deg som er glad i å jobbe med mennesker og som kan ta utfordringer på strak arm. Du må også ha evnen til å skape en god og trygg atmosfære og ikke være redd for å ta i et tak. Her trenger vi et vidt spekter av frivillige, så har du lyst til å være med å bidra er du velkommen!

OPPGAVER SOM SKAL GJENNOMFØRES

  • Veilede og gi informasjon til publikum
  • Sørge for god flyt og forhindre farlige situasjoner
  • Skilte, tilrettelegge, gå vaktrunder og hjelpe til å holde marka ren og hvit

Våre samarbeidspartnere

Internasjonale Sponsorer

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere