Miljø og bærekraft

Holmenkollen Skifestival var av de første internasjonale sportsarrangement som forpliktet seg til å nå FNs bærekraftsmål innen 2030.

Holmenkollen Skifestival regnes som verdens tredje eldste sportsarrangement, og er en synlig ambassadør for norsk skitradisjon og verdier. Bærekraftsstrategien 2020-2030 fokuserer på å utvikle engasjerende og inspirerende vinterarrangementer som bistår i miljø- og helsemessige utfordringer.

Vi jobber med forbundene, samarbeidspartnere, frivillige, utøvere og andre støttespillere for å skape unike vintersportsopplevelser som skal minimere festivalens fotavtrykk i naturen, fremmer likestilling mellom kjønnene og inspirerer flest mulig til sunne valg for en god helse.

Holmenkollen Skifestival ønsker å være et naturlig samlingssted for Oslo kommune, partnere, publikum og utøvere der vi kan utvise lederskap innen bærekraft, og bruke vår stemme til å påvirke holdninger og handling. Vinteren 2023 arrangerte vi for første gang Kollenkonferansen – en nettverksarena for bærekraftsspørsmål.
Vi måler fotavtrykket til hele skifestivalen, fra A til Å. Gjennom Green Producers Tool (NSF) og Position Green(IBU) får vi tallfestet data som kan veilede oss til å utvikle mer bærekraftige arrangementer.

Vi har valgt ekstra fokus på disse bærekraftsmålene frem mot 2030:

Ansvarlig forbruk og produksjon (nr. 12)

 • Vi skal være rågode på kildesortering i arenaen og legge godt til rette for at publikum kan bidra godt i avfallshåndteringen.
 • Vi velger materiell og produkter med langsiktig perspektiv, og mulighet for resirkulering og gjenbruk.
 • Vi har stort fokus på å unngå matavfall. All overflødig mat gitt bort til noen som trenger det. Vi har i flere år samarbeidet med Fattighuset.
 • Vi har et variert mattilbud, med blant annet økologisk og «kortreist» mat.
 • Vi har strenge regler for partnere som ønsker å dele ut gratis effekter i arenaen under arrangement. Dersom noe skal deles ut skal det ha langsiktig verdi for publikum og gjester.
Bål i arenaen

Stoppe klimaendringene (nr. 13)

 • All nødvendig informasjon skal finnes på våre nettsider for både publikum og nasjonene som deltar i våre renn.
 • Bruk av fluor smørepreparater er forbudt jfr. FIS og IBU lovverk. Utøvernes ski testes daglig under Worldcup, og bøter blir gitt. Fluor er helse- og miljøskadelig.
 • Våre transporttjenester betjenes 50% av elbiler som minimerer utslipp av gifter.
 • Oslo Kommune bruker bl.a. verdens første utslippsfrie, elektrifiserte løypemaskin i arenaen. De øvrige løypemaskinene drives med HVO-100 Diesel som er produsert av 100% fornybare råvarer. Arena og løypenett har energisparende lyspærer, og har oppgradert snøproduksjon til et moderne miljøvennlig anlegg og snølagring.

God helse (nr. 3)

 • Fysisk aktivitet er kjernen i vårt virke, våre arrangement og hos våre eiere. Med våre eiere er vi en samfunnsaktør som fremmer god helse gjennom fysisk aktivitet, lavterskel utetid sammen med andre. Forskning i stor skala viser at folk flest bør bevege seg mer, spesielt barn og unge. Økt aktivitet bidrar til bedre fysisk og psykisk helse.
 • I arena har vi Kapellskogen som er et spesielt område tilrettelagt for barn og familier, til lek, ski- og akeaktiviteter. Aktiviteter er gratis og utstyr kan lånes.
 • Skoleklasser, 5.-7 klasse i Oslo, blir invitert til aktivitetsdag i Holmenkollen under WC Skiskyting. Uteaktiviteter og lek sammen med jevnaldrende stimulerer psykososiale evner og sosiale ferdigheter.
 • Som publikum i Kollen er det, pga. parkeringsbegrensninger, nødvendig at gjester selv går fra t-bane og buss.
Holmenkollen Arena bader i sol

Likestilling mellom kjønnene (nr. 5)

 • Vi er en sterk pådriver for at kvinner og menn skal ha like vilkår innen idretten. Vi er spesielt stolte av å ha vært med som arrangør i RAW AIR-turneringen der kvinnene deltok for første gang i 2018 – med tilsvarende premiepenger som gutta.
 • I 2023 sto også kombinert for kvinner på programmet under Skifest & RAW AIR.
 • Verdenscup kvinner 5 mil ble for første gang arrangert i Holmenkollen i 2023.
 • Frivillig-teamet i Holmenkollen har like mange kvinner og menn som seksjonsledere og funksjonærer. Det er like mange kvinner som menn i org.kom. og rennledelse.
God klem på Holmenkollen Skishow

Samarbeid for å nå målene (nr. 17)

 • Holmenkollen Skifestival som arrangement organisasjon har store og velfungerende partnerskap innenfor offentlig- og privat sektor, samt mange frivillige organisasjoner og sivilsamfunnet forøvrig.
 • Vårt team av nær 1.800 frivillige yter sitt beste for at gjester, utøvere, samarbeidspartnere og leverandører skal få den beste opplevelsen av arrangementene under Holmenkollen Skifestival. Vi er en viktig sosial arena for mange, og har et mangfold av frivillige som er avgjørende for vår leveranse som arrangør. Vi tar vår samfunnsrolle og posisjon på alvor.
 • Samarbeid med privat næringsliv gjør arrangementene mulig. Samarbeid reguleres av bærekraftstrategien vår gjennom avtaleverk og handling. Vi måler og rapporterer hvert år for å levere best mulig frem mot 2030 – og videre.
 • Gjennom solide samarbeid styrker vi innsatsen for bedre helse. Miljø- og klimaprosjekter er skal lykkes gjennom partnerskap for å holde Marka ren og trygg.
 • Vi er en sentral arena for å møtes, for et bredt nettverk der vi kan stimulere til samarbeid mellom ulike sektorer. Kollenkonferansen er en ny møteplass for faglig påfyll og til samarbeid for å nå målene. Den arrangeres i samarbeid med NSF og NSSF.
Norsk Gjenvinning med søppelplakat