Holmenkollen Skifestival har bestemt seg for å bli det første internasjonale sportsarrangementet som forplikter seg til å bruke sin posisjon til å nå FNs bærekraftsmål innen 2030.

Holmenkollen Skifestival regnes som verdens tredje eldste sportsarrangement, og er en synlig ambassadør for norsk skitradisjon og verdier. Den nye bærekraftsstrategien 2020-2030 fokuserer på å utvikle engasjerende og inspirerende vinterarrangementer som skaper forståelse for miljø- og helsemessige utfordringer.

Vi ønsker å jobbe med eventbransjen, samarbeidspartnere, frivillige, utøvere og andre støttespillere for å skape unike vintersportsopplevelser som skal minimere festivalens fotavtrykkk på miljøet, samtidig som de fremmer likestilling mellom kjønnene og god helse.

Holmenkollen Skifestival ønsker å være et naturlig samlingssted for Oslo kommune, partnere, publikum og utøvere der arrangøren kan utvise lederskap innen bærekraft. Punktene under er de bærekraftsmålene vi ønsker å jobbe mot i 2030. Under hvert punkt kan du lese litt om hva vi gjør i dag.

Ansvarlig forbruk og produksjon (nr. 12)

 • Vi tilrettelegger for kildesortering inne i arenaen. Slik kan avfallet fra Holmenkollen få nytt liv og bli brukt i nye produkter.
 • Vi har stort fokus på å unngå matavfall, og derfor blir all overflødig mat gitt bort til noen som trenger det. Vi har i flere år samarbeidet med Fattighuset.
 • Vi har et variert mattilbud, med blant annet økologisk mat.
 • Vi har strenge regler for partnere som ønsker å dele ut gratis effekter i arenaen under arrangement. Vår oppfatning er at dette ofte er produkter man ikke trenger og at det ender i søpla. Derfor ønsker vi produkter av høy kvalitet, dersom noe skal deles ut.

Stoppe klimaendringene (nr. 13)

 • Vi er en av få arrangører som ikke printer ut fysiske programmer til våre arrangementer, da vi mener dette er unødvendig bruk av papir. Vi forsøker også å minimere trykking generelt. All nødvendig informasjon finnes på våre nettsider.

Likestilling mellom kjønnene (nr. 5)

 • Vi er en sterk pådriver for at kvinner og menn skal ha like vilkår innen idretten. Vi er spesielt stolte av å ha vært med som arrangør i RAW AIR-turneringen der kvinnene deltok for første gang i 2018 – med tilsvarende premiepenger som gutta.
 • Kombinertjentene deltar på vårt rulleskirenn Holmenkollen Skishow i juni, og vi er stolte over å kunne tilrettelegge for dette.

God helse (nr. 3)

 • Vi oppfordrer publikum til å selv være aktive i forkant av våre idrettsarrangementer. Ettersom det ikke er parkeringsmuligheter i Holmenkollen, oppfordrer vi alle til å bruke beina opp og/eller ned til Holmenkollen. T-banen er et effektivt alternativ som også er klimapositivt!

Samarbeid for å nå målene (nr. 17)

 • Norsk Gjenvinning er Holmenkollen Skifestival sin eksklusive avfallsleverandør og miljøsamarbeidspartner. De tar i mot alt vårt avfall og sorterer det. Inne i arenaen plasserer de en svær miljøkonteiner som komprimerer papp, restavfall og plast på en lønnsom og miljøvennlig måte.
 • Norsk Gjenvinning plasserer 800 liters avfallspunkter langs løypa ute i marka der publikum samler seg uten å ha kjøpt billett under Skifesten. Dette er for å minimere belastningen på naturen. Avfallspunktene er synlig markert i oransje, og tømmes jevnlig gjennom helgen.  I tillegg deles det ut gratis oransje søppelsekker til alle, slik at alle kan ta med seg avfallet sitt ut av marka.
 • En av våre viktigste frivillig-grupper er «Miljø-gruppa» som jobber på spreng for å holde arenaen og marka ryddig og fri for avfall! De står også for planlegging og distribusjon av utstyr, og oppfølging av de som jobber i arenaen slik at de også har utstyret de trenger for å minimere avfallet.