Foto: Jacques Holst

For ENGLISH, please scroll down:

Måling av besøksstatistikk

I perioden 04. – 06. og 17. – 20. mars analyserer vi WiFi signaler for å få større innsikt i antall besøkende under Holmenkollen Skifestival. Innsikten samles inn i samarbeid med Telia og hjelper oss til å kunne planlegge gjennomføring av arrangement mer effektivt, samt tilby en bedre kundeopplevelse. Bare anonymisert data blir analysert. Hvis du ikke ønsker å være en del av denne analysen kan du skru av WiFi på din mobiltelefon.

Hvordan fungerer det?

Alle mobiltelefoner snakker med nettverket gjennom forskjellige signaler for å gi den best mulige brukeropplevelsen. Målingene inkluderer de som har WiFi aktivert på mobiltelefonen sin innenfor Holmenkollen Skifestivals område. All data som samles inn blir øyeblikkelig anonymisert før analyse (tom MAC-adresser som aldri lagres) og kan aldri spores tilbake til en enkelt person. Den eneste dataen som analyseres er publikumsflyt og bevegelsesmønster. Det er ingen mulighet for oss å gi deg tilgang til, endre eller slette personlig informasjon, siden vi ikke lagrer noen form for personlig data.

Kontakt

Har du spørsmål rundt innhenting og analyse av besøksstatistikk, ta kontakt med post@hkskifestival.no.

Holmenkollen Skifestivals informasjon om personvern finner du her.

 

 

ENGLISH

Measurement of visits statistics

During the period 04. – 06. and 17. – 20. of march we are evaluating analyzing wifi signals to get insights around number of visits into our store. The insights are gathered in cooperation with Telia and will help us to plan our operations more effectively and also be able to offer a better customer experience. Only anonymized data is analyzed. If you still do not want to be part of the analysis in the store you can turn off WiFi on your mobile device.

How does it work?

All mobile devices always talk to the network through different signals to provide best possible user experience. Measurements include those that have WiFi activated on their mobile device in Homenkollen Skifestivals area. All data collected is instantly anonymized before analysis (even the so called MAC-address which is never stored) and can never be traced back to a single person. The only data analyzed is flows of crowds and movement patterns. There is no possibility for us to give you access to, correct, or delete personal information, whilst we do not store any personal information,

Contact

If you have any questions regarding personal data processing, please contact post@hkskifestival.no.

For more information about our privacy policy, click here.