Kongens fortjenstmedalje, gratulerer Erik!

Erik Telnes har mottatt Kongens fortjenstmedalje.

Erik Telnes har vært en bauta som frivillig på arrangement i Holmenkollen i over 50 år. 11. desember 2019 ble han tildelt Kongens fortjenstmedalje.

«Hans Majestet Kongen tildeler ordener og medaljer til personer som har gjort en særlig fortjenestefull innsats i samfunnet. Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av Kong Haakon VII i 1908.»

Frivillig i 50 år

Erik startet som frivillig i Holmenkollen som 15-åring i 1970. Siden den gang har han ikke mistet et eneste år med arrangement, selv ikke når han tjenestegjorde i FN-styrkene i Libanon på 80-tallet. Da brukte han den ene hjemreisepermen sin til Norge for å kunne bidra i Holmenkollen.

Han har stått trofast på sin post på utallige NM, VM, World Cuper, Barnas Holmenkollsøndager og Holmenkollmarsjer. Han har de siste 25 årene vært øverste leder for seksjon Trafikk og parkering, og med hans erfaring, lune humør, store engasjement og hjerte av gull er han uvurderlig for alle arrangementene han bidrar på.

Chris Aanvik som nominerte Erik overrekker utmerkelsen.
Unikt engasjement!

Erik har en helt egen evne til å få med seg mennesker, se mennesker og man har det godt rundt Erik. Dette er også en av hovedgrunnene til at han nå er beriket med denne utmerkelsen. Han har gjennom sitt arbeid i barnevernet og som utekontakt vært en bauta for barn og unge som av ulike årsaker ikke har hatt en god start på livet. Hver eneste fredag utekontaktens busser har vært ute og rullet, har Erik vært med. Han har reddet mange fra å havne i et liv med rus, vold og kriminalitet, og det er nettopp en av disse som nominerte Erik til denne påskjønnelsen fra Kongen. Chris Aanvik møtte Erik på et tidspunkt i livet hvor han hadde det vanskelig, og skriver i nominasjonen at uten Erik sin støtte, veiledning og omsorg, ville nok ikke livet blitt så bra som det har blitt.

For noen mennesker har døgnet flere timer og et av disse menneskene må være Erik. For som om det overnevnte ikke er nok, har Erik i en årrekke vært engasjert i lokalpolitikken og hatt ledende verv i bydelsutvalget for SV. Han har også vært leder i borettslaget sitt på Lambertseter i en årrekke.

Vi i Holmenkollen er prisgitt og utrolig takknemlige for at vi har Erik. Erik er ekstraordinær og unik. Denne utmerkelsen har du fortjent, og vi håper du er klar for 50 nye år sammen med oss i Kollen!

Erik og resten av hans fantastiske gjeng i seksjon Trafikk og parkering møter du i Holmenkollen under Skifest & Raw Air 6.-8.mars og verdenscupavslutningen i Skiskyting 20-22.mars.

Medaljen deles ut som belønning for:

  • særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, hvor innsatsen har ligget betydelig over det normale og hvor vedkommende også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats,
  • særlig fortjenstfull ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlige eller private verv, i frivillige organisasjoner eller i annen virksomhet av samfunnsnyttig betydning,
  • pionerinnsats eller annen spesiell innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.
  • en livsinnsats som kan stå som eksempel for andre.