Finn stillingen for deg!

Har DU lyst til å bli med å skape den unike stemningen under Holmenkollen Skiskytterfest 2018? Les mer om hvor du kan bidra her!

SØK HER

NB! De som har vært frivillige under World Cup tidligere år skal ha fått en egen link til årets søknadsskjema. Har dere ikke mottatt denne kan dere få den tilsendt. Send en mail til harald@skifest.no

 

Logistikk komité

De frivillige i denne kategorien har den viktigste jobben rettet mot vår største gruppe under arrangementet, nemlig publikum.

Rennkomité

En kategori med mange ulike seksjoner som alle gir deg innsyn i hvor komplekst et arrangement som Skiskytterfesten er. Hovedfokuset i denne kategorien er på den sportslige gjennomføringen.

i

Hva bør jeg velge?

Våre samarbeidspartnere

Internasjonale Sponsorer

Samarbeidspartnere