Sørge for at vertskapsrollen blir ivaretatt overfor VIP, inviterte gjester og sponsorer under gjennomføringen av skifesten.

Vi trenger deg som kan yte det lille ekstra og er sosial og utadvent.

OPPGAVER SOM SKAL UTFØRES

  • Være tilgjengelig og tilstede under arrangement for de overnevnte gruppene
  • Kontrollere og følge opp at de aktivitetene som er planlagt blir gjennomført i henhold til avtalene
  • Pynte og klargjøre lokalene for ulike arrangementer
  • Vertskap på stedene for forpleining

Våre samarbeidspartnere

Internasjonale Sponsorer

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere