Hotell- og vertskapsservice overfor utøvere, presse/media, sponsorer, gjester og publikum. Seksjonen jobber der hvor våre akkrediterte gjester bor.

Hotellene er lokalisert i hovedsak på Fornebu og i Holmenkollen.

Du må være ansvarsfull, strukturert og ryddig. Ditt ansikt på hotellet er for mange det første inntrykket de får til arrangementet – førsteinntrykk er ofte avgjørende så blid og imøtekommende er også viktige egenskaper.

OPPGAVER SOM SKAL UTFØRES

  • Tilrettelegging, bemanning og drift av servicedesker ved våre samarbeidshoteller.
  • Være vertskap for utøvere, presse/media, sponsorer og gjester ved hotellene
  • Jobbe med service og informasjon overfor ulike målgrupper på hotellene og på vei til/fra arena
  • Tilrettelegge for et vellykket opphold for alle våre gjester

Våre samarbeidspartnere

Internasjonale Sponsorer

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere