Sportsservice har base i Service-senteret på Holmenkollen Park Hotell. Seksjonen yter service overfor utøverne/nasjonene som er på besøk, og skal bidra til at logistikken rundt disse flyter best mulig.

Seksjonens frivillige jobber som nasjonsattachéer eller som info-/servicemedarbeidere i Servicesenteret.

Kan du andre språk enn norsk og engelsk, i tillegg til at du er hjelpsom, effektiv og fleksibel er dette seksjonen for deg.

OPPGAVER SOM SKAL UTFØRES

  • Nasjonsattchéer – hjelpe lagene med praktiske utfordringer, oversette/tolke ved behov, hjelpe ved ankomst/avreise
  • Bemanne desken i Service-senteret
  • Sørge for at utøvere/lag får nødvendig informasjon
  • Bidra ved lagledermøter for de ulike grenene (hopp/kombinert/langrenn)

Våre samarbeidspartnere

Internasjonale Sponsorer

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere