Sport

Passer for deg som liker fysisk aktivitet og som vil jobbe ute i tett kontakt med sporten.

NB! De som har vært frivillige under World Cup tidligere år skal ha fått en egen link til årets søknadsskjema. Har dere ikke mottatt denne kan dere få den tilsendt. Send en mail til harald@skifest.no

SØK HER

Hopp

Denne seksjonen skal sikre at gjennomføringen av hopprennene er av høy kvalitet og med best mulig og like konkurranseforhold.

Langrenn

Langrenn er den største seksjonen under Skifest, og har ansvaret for avviklingen av langrennskonkurransene under arrangementet.

Kombinert

Gjennomføre administrative oppgaver i forbindelse med kombinertrennene.

Sportsservice

Sportsservice har base i Service-senteret på Holmenkollen Park Hotel Rica. Seksjonen yter service overfor utøverne/nasjonene som er på besøk, og skal bidra til at logistikken rundt disse flyter best mulig.

Medisin

Er du frivillig i seksjonen "medisin" yter du faghjelp til utøvere og andre gjester fra hele verden. Man får oppleve entusiasme og samarbeid i et godt samspill med andre fagområder.

Antidoping

Seksjonen foretar dopingprøver av utøverne etter gjeldende retningslinjer.

Våre samarbeidspartnere

Internasjonale Sponsorer

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere