Service til publikum

De frivillige i denne kategorien har den viktigste jobben rettet mot vår største gruppe under arrangementet, nemlig publikum.

NB! De som har vært frivillige under World Cup tidligere år skal ha fått en egen link til årets søknadsskjema. Har dere ikke mottatt denne kan dere få den tilsendt. Send en mail til harald@skifest.no

SØK HER

 

 

Publikums service

Frivillige i denne seksjonen er arrangementets ansikt utad og er an av de viktigste faktorene for at publikum føler seg velkommen, trykk og ivaretatt.

Skifest i marka

Denne gruppen arbeider for å tilrettelegge og ta vare på de tusenvis av publikummerne som ønsker å følge Skifesten fra marka. En annen viktig oppgave er å holde marka ren og hvit.

Trafikk og parkering

Holmenkollen nasjonalanlegg ligger på et lite område, og hvordan trafikken blir håndtert er en nøkkelfaktor for selve gjennomføringen av arrangementet.

Billettsalg

De publikumerne som ikke har forhåndskjøpt billett må kjøpe det når de ankommer Holmenkollen. Denne seksjonen er ansvarlig for at de er mulig.

Barne aktiviteter

Skifest er et familiearrangement og det er viktig for oss å ta vare på hele familien - også de som syns det kan bli litt lenge å vente mellom konkurransene

Våre samarbeidspartnere

Internasjonale Sponsorer

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere