Uttalelse knyttet til koronaviruset

Foto: Jacques Holst

 

Vi har fått mange henvendelser knyttet til koronaviruset de siste dagene. Det viktigste å få frem for oss er at det er trygt å samles på arrangementer og det er trygt å konkurrere så lenge man er frisk og ikke har vært i nærkontakt med en smittet person. Det anbefales allikevel å være nøye med at man ikke konkurrerer eller deltar som frivillig i arrangementet hvis man er syk. Dette er alltid anbefalingen og ikke er unikt med denne situasjonen.

Vi har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet og vi forholder oss til de fakta, råd og den informasjonen de gir knyttet til koronaviruset. Les mer på Folkehelseinstituttets sider.

Hvordan håndteres dette av Holmenkollen Skifestival?

Etter rådføring med medisinsk ansvarlig i Norges Skiforbund, Ola Rønsen, er vi enig om at vi som arrangør må forholde oss til de faktiske forholdene med hensyn på sykdomsrisiko og den informasjonen som Folkehelseinstituttet har kommet med. Folk som kommer fra områder klassifisert med høy risiko (Kina, Sør-Korea, Iran og Nord-Italia), bes om å holde seg hjemme hvis de selv har vært syke eller hatt nærkontakt med smittede de siste 14 dagene. Friske personer fra disse landene vil bli tatt imot men bli bedt om å overvåke egen helse mens de er her og rapportere til helsemyndigheter hvis de skulle bli syke.

Er det trygt og kan arrangementet bli avlyst?

Per i dag ,29.02.20, er det ikke grunn til å endre planer for gjennomføring av skiidrettsarrangement. Dette begrunnes ut ifra risikovurdering og anbefalinger som norske helsemyndigheter (Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet) så langt har kommet med til befolkningen. Det er trygt å samles på arrangementer og det er trygt å konkurrer så lenge man er frisk og ikke har vært i nærkontakt med en smittet person. Det anbefales allikevel å være nøye med at man ikke konkurrerer eller deltar som frivillig i arrangementet hvis man er syk. Dette er alltid anbefalingen og ikke er unikt med denne situasjonen.

Skulle risikobildet med hensyn til spredningen og alvorlighetsgraden av COVID-19 sykdom endre seg vesentlig i den norske befolkningen vil vi følge de rådene som myndighetene gir. Disse finnes til enhver tid oppdatert på Folkehelseinstituttets (FHI) nettsider.