Gjennomføre administrative oppgaver i forbindelse med kombinertrennene.

OPPGAVER SOM SKAL UTFØRES

  • Administrative oppgaver i forbindelse med gjennomføringen av kombinertrennene
  • Jobbe med informasjon og service til deltakernasjonene
  • Tilrettelegge for ulike rennmøter
  • Være med å sikre at rennene blir gjennomført på en god og smidig måte

Våre samarbeidspartnere

Internasjonale Sponsorer

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere