Våre frivillige er bærebjelken i Holmenkollen Skifest, og gjennom vinteren og konkurransehelgen er det over 1000 personer som bidrar til gjennomføringen av verdens beste skifest!

Søk her

Resource Group

Du jobber med diverse forefallende arbeid for World Cup-avdelingen, fortrinnsvis på dagtid i perioden før arrangementet.

Security

For å jobbe i denne seksjonen ønsker vi at du har erfaring fra yrker/studier hvor du har tilegnet deg rett kompetanse for oppgavene. Husk derfor å legge dette inn i søknaden din.

Volunteer Services

Service og forpleining overfor frivillige som er med å bidrar.

Content & SOME

Seksjonen skal jobbe med PR- og informasjonsarbeid, inkludert utvikling og innholdsproduksjon på våre nettsider og aktivitet i sosiale medier.

Presse & Media Support

Support og tilrettelegging for presse og media under arrangementet.

Spectator services

Sørge for service, trygghet og veiledning overfor publikum og andre gjester i arenaene.

Ticket sales

Sørge for salg av billetter til publikum i arenaområdet.

Traffic & Parking

Trafikkdirigering, veiledning og service overfor utøvere, publikum, presse og andre gjester.

Accreditation Control

Du jobber tett på utøvere, støtteapparat og media. Adgangskontroll i arenaen.

Miljøseksjonen

Ansvar for å sikre et godt miljø uten forsøpling i arenaen. Hovedtyngden av arbeidet består i å fordele utstyr/materiell til andre seksjoner og veilede publikum.

Rigg & Arena logistics

Rigg i arena, på stadion og i løype. Arbeid hovedsakelig på dagtid i forkant av arrangementsdagen. Deler av gruppen er også ansvarlig for skilt i arenaen.

Våre samarbeidspartnere

Internasjonale Sponsorer

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere