Er billetten refunderbar?

Kjære billettkjøper,

Vi er nå inne i en svært spesiell og uvanlig situasjon. I løpet av de siste to ukene har alle idretts- og kulturarrangement blitt avlyst eller utsatt, eller gjennomført uten publikum, som følge av en verdensomspennende og relativt ukjent pandemi, som hele landet må bidra til å redusere, gjennom sterkt nødvendige tiltak.

Som andre arrangører av store og små arrangementer i Norge synes vi selvsagt situasjonen er utfordrende. Det er likevel viktig for oss å påpeke at vi forstår og stiller oss bak myndighetenes og Oslo kommunes avgjørelser. Nå må vi alle gjøre vårt for å hindre ytterliggere spredning av viruset.

Vi vet at du lurer på hva som skjer med dine billetter. Får jeg pengene tilbake?

Vi har inntatt en bestemmelse på billetten og våre nettsider om «no refund» ved avlysning: «In the event of a possible cancellation due to weather conditions and or other emergencies, your tickets will not be refunded.». Den oppståtte situasjonen med koronaviruset, og derav følgende pålegg fra Oslo kommune, er å betrakte som en «emergency» som omfattes av bestemmelsen. Det betyr at du ikke har krav på å få tilbakeført det du har betalt for billettene. Vi vil imidlertid prøve å finne en måte å kompensere deg for dette, men det vil vi måtte komme tilbake til når situasjonen har stabilisert seg og vi har bedre oversikt over de økonomiske konsekvensene av avlysningen.

Arrangører over hele Norge er i samme situasjon som oss, og vi forstår godt at det er frustrerende for deg som billettkjøper. Vi ber likevel om forståelse for at dette er en ekstraordinær situasjon for oss.

Vi er kjent med at Forbrukerrådet har uttalt seg om billettrefusjon vedrørende avlysningen av publikumsarrangementet 6.-8. mars 2020. Forbrukerrådet har bekreftet at de uttalte seg på generelt grunnlag og at de ikke har vurdert vår bestemmelse om «no refund». Det følger for øvrig følgende fra Forbrukerrådets hjemmeside:

«Dersom arrangementet blir avlyst, vil du i utgangspunktet ha krav på å få tilbake billettpengane. Har arrangøren teke atterhald ved sal av billetten, kan det føre til at du ikkje har krav på tilbakebetaling.»

Igjen – vi er utrolig lei oss for at vi er i situasjonen vi nå er i. Samtidig oppfordrer vi alle til å stå sammen ved å holde avstand, og følge de råd og anbefalinger som myndighetene kommer med.

Vi håper selvsagt du vil komme igjen til neste år for å oppleve spennende idrettsøyeblikk og stemningen og folkefesten i Holmenkollen som vi alle er så glade i.

For spørsmål, kontakt: post@hkskifestival.no.

Navigasjon:

Fant du ikke informasjonen 
du var ute etter?

Kontakt oss