Seremoniene er for mange utøvere og publikummere et av høydepunktene ved arrangementet, hvor arrangøren og vertsnasjonen skal kaste glans over de imponerende prestasjonene til utøverne.

Hovedtyngden av arbeidet er under selve konkurransedagene. Da den største delen av oppgavene til seksjonen finner sted mot slutten av hver øvelse, vil det ofte være mulig å få med seg mye av selve konkurransen.

Det å møte til avtalt tid og sted og nøkkelord for denne seksjonen. Du må også være utadvent og bli og opptre profesjonelt rundt utøverne.

OPPGAVER SOM SKAL GJENNOMFØRES

  • Tilrettelegge og koordinere tilstedeværelsen for Hans Majestets Kongens Garde
  • Hjelpe FIS sitt team med rigging av seremoniområde
  • Flaggheis, herunder alle deltagende nasjoner
  • Kontroll og koordinering av løpere som skal tildeles blomster og/eller medaljer
  • Logistikk på blomster og/eller medaljer.

Våre samarbeidspartnere

Internasjonale Sponsorer

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere