Kollenlauget

Kollenlauget er et fellesskap for nettverksbygging mellom næringsliv, idrett og politisk sektor.

Kollenlauget har hovedsete i Holmenkollen nasjonalanlegg og er et B2B konsept utviklet av Holmenkollen Skifestival AS.

Kollenlauget tilrettelegger for møteplasser og nettverksaktiviteter som engasjerer, inspirerer og gir bedrifter mulighet for å bygge relasjoner innenfor næringslivet, idrett og politisk sektor.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og bli en del av lauget!