Deltidsstillinger

Vi søker deg som ønsker å skape folkefest i Kollen vinteren 2024!

Engasjement/deltid:

Holmenkollen Skifestival søker riggleder:

Om Holmenkollen Skifestival:

 

Norges Skiforbund og Norges Skiskytterforbund eier i fellesskap Holmenkollen Skifestival AS (heretter omtalt som HKS), ett arrangørselskap som arrangerer World Cup i nordiske grener (Skifest & RAW AIR) og World Cup skiskyting. HKS er en av de mest kjente og største kultur-/idrettsarrangørene i Norge. Arrangementene har også høy status internasjonalt.

 

Ansettelsesform: Prosjektstilling, deltid

Frist: Fortløpende

Lønn: Etter avtale

Periode: Uke 8-11 2024 (totalt 20 dager)

 

Arrangementsdatoer 2024:

Verdenscup Skiskyting: 29.02-03.03.2024, Verdenscup Nordiske Grener: 07-10.03.2024

 

Som en av to riggledere har du ansvar for å lede dugnadsgrupper og frivillige under opprigg og nedrigg av den provisoriske arenaen. På arrangementsdagene vil du fungere som runner/vaktmester. Riggederne jobber tett sammen med prosjektleder Arena & Festival.Arbeidet foregår hovedsakelig utendørs, og er fysisk krevende  med lange dager.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Sette deg inn i riggplan og arena
 • Lede større og mindre grupper under opprigg og nedrigg av den provisoriske arenaen
 • Utføre typiske adhoc-oppgaver tilknyttet rigg og provisorier
 • Oppfølging av leverandører under opprigg og nedrigg, i samarbeid med prosjektleder Arena & Festival

 

Egenskaper/erfaring:

 • Vant til høyt tempo og fysisk arbeid
 • Fordel med erfaring fra lignende arbeid
 • Gode kommunikasjons- og lederegenskaper
 • Handlings- og løsningsorientert
 • Fordel om du har truckfører bevis

Spørsmål om stillingen, og enkel CV og søknad sendes til: marie@skifestival.no og jonas@skifestival.no

Holmenkollen Skifestival søker prosjektkoordinator arena & festival:

 

Om Holmenkollen Skifestival:

Norges Skiforbund og Norges Skiskytterforbund eier i fellesskap Holmenkollen Skifestival AS (heretter omtalt som HKS), ett arrangørselskap som arrangerer World Cup i nordiske grener (Skifest & RAW AIR) og World Cup skiskyting. HKS er en av de mest kjente og største kultur-/idrettsarrangørene i Norge. Arrangementene har også høy status internasjonalt.

 

Ansettelsesform: Prosjektstilling, deltid

Frist: Fortløpende

Lønn: Etter avtale

Periode: Uke 7-12 2024 (totalt 22 dager)

 

Arrangementsdatoer 2024:

Verdenscup Skiskyting: 29.02-03.03.2024, Verdenscup Nordiske Grener: 07-10.03.2024

 

Som prosjektkoordinator arena & festival skal du bistå prosjektleder for arena & festival i forberedelser og gjennomføring av arrangementet. Du vil også være leder for arrangementskontoret som er en service funksjon for frivillige og administrasjonen under arrangementet. I denne stillingen vil du bli involvert i mange deler av arrangementet og få en god forståelse av helheten i stort og komplekst arrangement.

Arbeidsoppgaver:

 • Sette deg inn i riggplan og arena
 • Lede arrangementskontoret
 • Forberede og koordinere servicetjenester tilknyttet arrangementet
 • Forberede og koordinere ulike utsalg
 • Ansvarlig for å koordinere ressurser til de ulike utsalgene
 • Lagerføring av merch i etterkant av arrangementet
 • Bistå prosjektleder med å følge opp aktører i festivalgatene

 

Egenskaper/erfaring:

 • Vant til høyt tempo
 • Gode kommunikasjons- og lederegenskaper
 • Handlings- og løsningsorientert
 • Strukturert

Spørsmål om stillingen, og enkel CV og søknad sendes til: marie@skifestival.no og jonas@skifestival.no