NY! Frivilligspalte, hver fredag!

Bli kjent med Holmenkollen Skifestival sine frivillige!

Mange lurer på hva det innebærer å være frivillig i Holmenkollen Skifestival. Hvert eneste år er det ca. 1500 unike ildsjeler, fordelt på 35 ulike seksjoner som sørger for at Holmenkollen Skifestal sine arrangementer får en vellykket gjennomføring, år etter år. Uten frivilligheten hadde det hverken blitt Verdenscuprenn eller Folkefest i Holmenkollen.

Å være frivillig skal være en positiv opplevelse og erfaring. Du vil oppleve å dele din kunnskap, utvide ditt nettverk, få spennende arbeidserfaring, og tilgang på en sosial møteplass med mye action! Frivilligheten i Holmenkollen Skifestival består av unge og eldre, vi har ulik bakgrunn, og har hver vår unike historie å fortelle.

Foto: Terje, lageransvarlig (t.v) Tuva, seksjonsleder lavvo (t.h)

Takk!
En stor takk rettes til verdens beste frivillige i Holmenkollen Skifestival. Vi er utrolige takknemlige for tiden din, humøret ditt, arbeidet du legger i arrangementet, de gode ideene dine, og ikke minst historiene du deler med oss.

I denne spalten skal Holmenkollen Skifestival sine frivillige dele sin historie med deg. Har du også har et hjerte som banker for Holmenkollen Skifestival? Bli med da vel!

Først ut er Leder for Presse & Media i Skifest, Janne Schønheyder.
Janne er 72 år og har vært frivillig i mange år, en veteran i Holmenkollen! Janne ble pensjonert i 2011. Hun bor i en generasjonsbolig med sin datter, samboer og barnebarn, ogkan fortelle at hun har verdens beste kjæreste!

Janne Schønheyder t.h
Janne Schønheyder t.h.

Janne har 40 års arbeidserfaring innen produksjon i NRK, hvorav ti år som leder i. I Holmenkollen Skifestival har Janne en funksjon i seksjonen: Presse & Media, en rolle som gir muligheten til å kompetanseoverføring etter mange års erfaring som tidligere ansatt i NRK, som også er en av grunnene til at hun ønsker å ha en funksjon i Holmenkollen Skifestival.

“Det er morsomt fordi jeg kjenner behovene rettighetshavere og media har fra jobben i NRK”

Janne har stort engasjement i frivilligheten. Janne har verv i Miljøpartiet de Grønne, er medlem i bydelsutvalget i Ullern, styreverv i Velforening og sameiet, i tillegg sitter hun i driftsstyre for Vann- og avløpsanlegg. Janne er rett og slett en dame med mye faglig tyngde og en frivillighetsspire uten like!

Janne beskriver en typisk dag i Holmenkollen Skifestival
Jeg starter jo forberedelser tidlig på høsten med planlegging av arenatilrettelegging og fordeling av de ulike oppgavene og frivillige. I dagene før arrangementet starter, rigger vi opp pressesenter og mixed soner for media.  Når vi er i gang prøver jeg å ha oversikt over alle oppgaver og bistå de frivillige i pPesse og Media-seksjonen med å få utført oppgavene Jeg går på nødvendige møter med arrangøren og sportsansvarlige. Målet er å ligge i forkant når det gjelder koordinering og være forberedt på å kunne løse oppkommende utfordringer, sier Janne.

Det beste med å være frivillig?
Janne trekker frem den gode stemningen, at hun har en kjerne med fine frivillige som hun har god kontakt med, og at det er gøy at de får til å forberede en såpass kompleks gjennomføring.

“Men, det aller beste med å være frivillig er den gode stemningen”

Hva gir frivilligheten tilbake?
Gjensidig kompetanseoverføring er viktig for at Holmenkollen Skifestival skal klare å videreføre kulturarven, skihistorien, og ikke minst bidra til profesjonalisering av idretten og Verdenscupene i Holmenkollen.

“Når man har elsket å jobbe med prosjekter i NRK, er det godt å kjenne sagmugglukten igjen!”

Janne har masse kunnskap og livserfaring som hun gledelig deler og lærer bort til de yngre, som bidrar til god mestringsfølelse og godt samarbeid i teamet. Det viktigste for Janne er at alle jobber som et team, tar ansvar for hverandre.

“Du klarer mer enn du tror. Jo mere vi legger til rette dess bedre dekning blir det av arrangementet” 

Vi respekterer den viktige jobben Janne og resten av seksjonen gjør i Holmenkollen. En spesielt stor takk til Janne denne fredagen, for ditt engasjement, viktige kompetanseoverføring og for gleden du sprer på tvers av Holmenkollen Skifestival!