Ønsker du å være frivillig på verdenscupen i alpint 1. januar 2019? Les mer om våre ulike arbeidsoppgaver under.

Har du vært frivillig på et av Holmenkollen Skifestivals arrangement tidligere? Da skal du ha fått invitasjon til å delta som frivillig på alpint. Kontakt harald@skifest.no for mer informasjon dersom du ikke har mottatt invitasjon, og likevel ønsker å bidra.

Søk her

Resource Group

Du jobber med diverse forefallende arbeid for World Cup-avdelingen, fortrinnsvis på dagtid i perioden før arrangementet.

Security

For å jobbe i denne seksjonen ønsker vi at du har erfaring fra yrker/studier hvor du har tilegnet deg rett kompetanse for oppgavene. Husk derfor å legge dette inn i søknaden din.

Volunteer Services

Service og forpleining overfor frivillige som er med å bidrar.

Content & SOME

Seksjonen skal jobbe med PR- og informasjonsarbeid, inkludert utvikling og innholdsproduksjon på våre nettsider og aktivitet i sosiale medier.

Presse & Media Support

Support og tilrettelegging for presse og media under arrangementet.

Spectator services

Sørge for service, trygghet og veiledning overfor publikum og andre gjester i arenaene.

Ticket sales

Sørge for salg av billetter til publikum i arenaområdet.

Traffic & Parking

Trafikkdirigering, veiledning og service overfor utøvere, publikum, presse og andre gjester.

Accreditation Control

Du jobber tett på utøvere, støtteapparat og media. Adgangskontroll i arenaen.

Miljøseksjonen

Ansvar for å sikre et godt miljø uten forsøpling i arenaen. Hovedtyngden av arbeidet består i å fordele utstyr/materiell til andre seksjoner og veilede publikum.

Rigg & Arena logistics

Rigg i arena, på stadion og i løype. Arbeid hovedsakelig på dagtid i forkant av arrangementsdagen. Deler av gruppen er også ansvarlig for skilt i arenaen.