Ønsker du å være frivillig på verdenscupen i alpint 1. januar 2019? Les mer om våre ulike arbeidsoppgaver under.

Har du vært frivillig på et av Holmenkollen Skifestivals arrangement tidligere? Da skal du ha fått invitasjon til å delta som frivillig på alpint. Kontakt harald@skifest.no for mer informasjon dersom du ikke har mottatt invitasjon og likevel ønsker å bidra, eller

Søk her

For de fleste undergruppene vil arbeidstiden hovedsaklig være fra klokken 12.30 og ut dagen på første nyttårsdag. Enkelte grupper krever noe forarbeid, men dette avklares nærmere med hver enkelt deltager i gruppa.

Resource Group

Her kan du bidra inn i World Cup-avdelingen i Holmenkollen! Vi trenger all slags hjelp med administrative forberedelser, fortrinnsvis på dagtid i perioden før arrangementet. Her kommer du på “innsiden” av organisasjonen.

Spectator services

Her trenger vi masse hjelp! Du vil være publikums første møte med arrangementet og sørge for god service, trygghet og veiledning. Her står du midt i mylderet av mennesker, utøvere og støtteapparat – og vil være en viktig bidragsyter til at både logistikk og gjennomføring av arrangementet går prikkfritt.

Volunteer Services

Alle de frivillige som er med å bidrar fortjener også utmerket service! Her får du muligheten til å gjøre hundrevis av ivrige frivillige glade – gjennom å sørge for god matservering gjennom dagen.

Rigg & Arena logistics

Er du glad i jobbe fysisk og gjerne utendørs? I denne gruppa samarbeider du med vårt eget rigg-team og med teamet til Det Internasjonale Skiforbundet (FIS). Arbeidet foregikk i fjor én dag i forkant av rennet, i tillegg til å være tilstede 1. januar. Deler av denne gruppen får også ansvaret for å skilte i arenaen.

Content & Sosiale medier

Gruppa jobber med PR- og informasjonsarbeid, inkludert utvikling og innholdsproduksjon i sosiale medier. Perfekt for studenter som trenger førsteklasses arbeidserfaring!

Presse & Media Support

Det kommer en rekke mediefolk til arrangementet som trenger service og oppfølging i pressesenteret. Du vil fungere som support og tilrettelegger for denne viktige gruppen under arrangementet.

Ticket sales

Vi ønsker å selge så mange billetter som mulig til arrangementet! For at alt skal gå sømløst trenger vi hjelp til å møte billettkjøpere i døra, sørge for at innslipp og utslipp går som det skal. Du vil yte service overfor kunder som besøker oss.

Traffic & Parking

Glad i å holde orden? I denne gruppa trenger vi flinke folk som kan hjelpe oss med trafikkdirigering, veiledning og service overfor utøvere, publikum, presse og andre gjester.

Accreditation Control

Her trenger vi flinke folk! Du vil være en viktig brikke i å sørge for god sikkerhet og riktig adgangskontroll inn i viktige soner som “restricted area” for utøvere og trenere, generell adgangskontroll i arenaen, kontrollere at kun pressefolk slipper inn i pressesenteret og lignende. Her jobber du tett på alt fra utøverne, støtteapparat og media!

Miljøseksjonen

Ansvar for å sikre et godt miljø uten forsøpling i arenaen. Hovedtyngden av arbeidet består i å fordele utstyr/materiell til andre seksjoner og veilede publikum.